Essiivi.

Одно из значений этого падежа-выражение времени.Окончанием Essiivi является –na/nä, которое присоединяется к основе слова.При этом сохраняется сильная ступень.

Пример: maanantai/na tiistai/na keskiviiko/na

Вопросительное слово Когда? Milloin?

a) viikonpäivät, viikonloppu ja juhlapäivät:

maanantaina, sunnuntaina, viikonloppuna, pääsiäisenä,vappuna, 

jouluna, itsenäisyyspäivänä


b) vuosi:

Minä vuonna sinä olet syntynyt? - Olen syntynyt vuonna 1965


c) viime, tänä, ensi, seuraava + essiivi:

viime kesänä, tänä talvena, ensi syksynä, viime torstaina,

tänä iltana


Кем,чем(в качестве кого)выступает объект.

Вопросительное слово Millaisena Каким, Какой?

Pidän Pekkaa oikein mukavana miehenä. - Считаю Рекку очень приятным мужчиной.

Tyttö tuli kotiin iloisena.- Девочка пришла домой веселой (состояние,была веселой,находилась в хорошем настроении)

Помимо временного значение, Essiivi может выражать положение или состояние в котором кто-нибудь или что-нибудь находится или занимает место.


Вопросительное слово Minä Кем?

Pekka oli harjoittelijana päiväkodissa. - Пекка был практикантом в детском саду.

Saimme paljon kukkia, joten meidän täytyi käyttää laseja maljakkoina. - Мы получили много цветов,для которых пришлось использовать стаканы в качестве ваз.


Вопросительное слово Missä Где?

Minä asun kotona perheeni kanssa

Сравните! Tyttö tuli iloiseksi- Девочка стала веселой, изменила состояние

Minä olen turistina Suomessa - Я нахожусь в Финляндии в качестве туриста.


Verbirektiot употребляемые с Essiivi:


esitellä, käyttää, pitää, pysyä, työskennellä


Leena työskentelee koulussa opettajana.Лена работает в школе учителем.


Pysyykö ilma kirkkaana?Продержится погода ясной?


Pidätkö tätä hienona autona?Считаешь ли ты эту машину классной?


Metsässä voi käyttää kantoa pöytänä.В лесу можно использовать пень в качестве стола.


Hän esitteli minut insinöörinä.Он представил меня в качестве инженера.