Opiskelemme suomea/существительные na e

e > -ee-существительные

murhe (горе, скорбь)

Nainen on unohtanut murheensa, kun näki tyttärensä. (Женщина забыла о своём горе,когда увидела свою дочь)

Sota tuo paljon murheita ihmisille. (Война приносит много горя людям.)

Maailmassa ei kukaan halua sotaa ja murhetta. ( Никто в мире не хочет войны и горя )

side - 1)завязка, (лыжное) крепление, 2)повязка, бинт

siteet (mon.) - узы , связи

Minä pyysin laittamaan siteen minun pojalleni. - Я попросила сделать повязку моему сыну.

Slalomsuksen side on rikki. - На лыжах для слалома сломалось крепление

Ystävyyden siteet yhdistävät Suomea ja Venäjää. - Финляндию и Россию связывают узы дружбы.

laine – волна

Sorsa laskeutui hitaasti meren laineelle. - Утка медленно опустилась на морскую волну.

Pieni vene keinuu rauhallisesti laineilla. - Маленькая лодка мирно качалась на волнах.

Urheilijat odottavat isoa lainetta. - Спортсмены ждали большую волну.

rinne - склон , откос

Kaukana vuoren rinteellä näkyi punainen teltta. - Вдалеке на склоне горы виднелась красная палатка.

Hänen täytyy laskea jyrkällä rinteellä erittäin nopeasti. -Ему нужно было спуститься очень быстро по крутому склону.

Mäkien rinteet ovat peittyneet pitkillä ruohoilla. - Горные склоны покрылись высокой травой.

vaihe - период, фаза, этап.

Tässä vaiheessa työ on pysähtynyt. - На этом этапе работа остановилась.

Se oli vaikea vaiheen perheen elämässä. - Это был трудный период в жизни семьи.

Tehtävässä oli kolme vaihetta. - В задании было три этапа.

aihe - 1)повод,причина, 2)тема