Курс лекций Защита Информации/Оценка качества АСЗИ: различия между версиями

<math>T</math><sup>0</sup> = <math>\arg </math> <math> max W(T)</math>.
 
<math>T</math><sup>0</sup> <math> \subseteq </math> <math>TT_+</math><sup>+</sup>.
 
<math>C</math> (<math>T</math><sup>0</sup>) <math> \leqslant </math> <math>CC_{доп}</math><sub>доп</sub>
 
<math>T</math> — вектор, характеризующий варианты технической реализации СЗИ.
393

правки